انیمه http://tahlleanimation.mihanblog.com 2020-09-28T22:18:19+01:00 text/html 2017-05-25T16:46:32+01:00 tahlleanimation.mihanblog.com عارف حسن زاده اصل محصولات فرعی حاصل از تدوین ملی سیستمهای حمل و نقل هوشمند http://tahlleanimation.mihanblog.com/post/5 طرح مطالعه و طراحی سیستمهای حمل و نقل هوشمند در کشور معتقد است که این سند ملی به عنوان تضمین کننده بازار آزاد در حیطه خدمات و تجهیزات سیستمهای حمل و نقل هوشمند عمل نموده و می‌تواند سبب شکوفایی بیشتر در عرصه شرکتهای داخلی تولید کننده تجهیزات گردد. به علاوه این زمینه به کاهش هزینه خدمات کمک نموده و شرایط عادلانه تری برای تولید در مقیاس بالا در زمینه سیستمهای هوشمند فراهم می‌نماید. به علاوه در زمینه جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، سند ملی می‌تواند با فراهم ساختن امکان برنامه ریزی قابل اطمینان شرایط بازار ایران را بهبود دهد. از سوی دیگر به دلیل اقتباس از یک معماری فراگیر، قابلیت همکاری و سازگاری سیستم‌ها و تجهیزات تولید شده توسط شرکتهای مختلف تولیدکننده تضمین می‌گردد و سامانه ترابری هوشمند|تکنولوژی‌های جدید به آسانی قابل انطباق با وضع موجود می‌باشد. <div><br></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">اﻣـﺮوزه ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯿ‌ﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ‌ ﺧﺴـﺎرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮوﻧﺸـﻬﺮی، اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻋﺎت اوج درﮐـﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﻧـﯿﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">سیستم&nbsp;حمل‌ونقل هوشمند&nbsp;یا Intelligent Transportation Systems&nbsp;به مجموعه‌ای از ابزارها، امکانات و تخصص‌ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژی‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مخابراتی اطلاق می‌شود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظور بهبود کارآیی و ایمنی در سیستم حمل‌ونقل به کار گرفته می‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">سیستمهای حمل و نقل هوشمند ITS، سیستم‌هایی متشکل از فناوری های نوین الکترونیک، کامپیوتر، IT، الکترو مکانیک و … هستند که در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل زمینی، امروزه نقش بسیار مهمی ایفا می‌نمایند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">قدمت کاربرد و برنامه‌ریزی سیستم های حمل و نقل هوشمند به اوایل دهه 90 میلادی می‌رسد که در کشورهای توسعه یافته، از همان زمان شروع به مطالعه طراحی و گسترش این سیستم ها نموده اند با توجه به توسعه سیستم های مختلف حمل و نقل زمینی و افزایش تقاضای سفر به صورت تصادعدی و مشکلات عرضه، شاخه های مختلف سیستم های حمل و نقل هوشمند توانسته اند، تاثیرات بسیار مطلوبی در حل چالشهای حمل و نقل برای دولتها فراهم می آورد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://imentaraddod.com/wp-content/uploads/2017/01/its-1.jpg" target="" title="">برای دانلود و مشاهده عکسهای سیستم های حمل و نقل هوشمند ایمن تردد کلیک کنید</a></p></div> text/html 2017-05-10T16:21:24+01:00 tahlleanimation.mihanblog.com عارف حسن زاده اصل اجرای کفپوش اپوکسی http://tahlleanimation.mihanblog.com/post/4 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;">به نقل از سایت ساختمون دات کام&nbsp;<a href="http://www.sakhtemoon.com/list/epoxy-flooring/" target="" title="" style="font-size: 11px;">کفپوش اپوکسی | اجرای کفپوش اپوکسی | کفسازی اپوکسی</a></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;">کفپوش ضد اسید : این پوشش به دلیل دارا بودن خواص مکانیکی و شیمیایی بسیار خوب جهت کلیه سطوحی که در معرض مواد شیمیایی، گازوئیل، بنزین، روغن و فاضلاب های صنعتی و... قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;">کفپوش آنتی استاتیک (کانداکتیو): این روکش بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده ویژه به همراه افزودنی های خاص فرموله می شود. قابلیت انتقال جریان الکتریسیته ساکن را دارا می باشد و به همین دلیل به روکش ضد جرقه نیز معروف می باشد.</p><div>افزایش مقاومت بتن در برابر فرسایش، تخریب و اکثر مواد شیمیایی.روکش اپوکسی مطلقاً جذب آب ندارد و از نفوذ آب، روغن و سایر مایعات به جسم بتن جلوگیری&nbsp;</div><div><br></div><div>می‌کند.روکش اپوکسی، سبک و کم حجم بوده و از ایجاد هرگونه گرد و غبار جلوگیری می‌نماید.روکش اپوکسی به صورت یکپارچه و در رنگ‌های متنوع اجرا&nbsp;</div><div><br></div><div>می‌گردد.روکش اپوکسی با ضخامت 4 میلیمتر، افزایش مقاومت فشاری بتون را تا 1100 kg/cm2 را در بر دارد.سهولت در شستشو، حداقل 20 سال عمر مفید و&nbsp;</div><div><br></div><div>سرعت در ترمیم آن، از سایر امتیازات این پوشش می‌باشد.</div> text/html 2017-04-25T11:44:47+01:00 tahlleanimation.mihanblog.com عارف حسن زاده اصل درب های امنیتی http://tahlleanimation.mihanblog.com/post/3 <div><a href="http://darbaran.com/fa/project/iranian-security-door/" target="" title="">درب ضد سرقت ایرانی مونتاژ داخل - درباران</a></div><div><font size="2"><br></font></div><font size="2">در دنیای امروز، هیچ چیزی غیر ایمن باقی نمانده است . با افزایش روزافزون جرایم در یک دهه گذشته، امنیت، به مهمترین عامل برای صاحبان خانه ها و ادارات تبدیل شده است. اوایل، امنیت به اندازه ی امروز حائز اهمیت نبود. امروزه، امنیت چه در خانه، بانک یا فروشگاه ، مهمترین اولویت است. از آنجایی که دزدان، از طریق درب وارد خانه می شوند، نصب درب ضد سرقت برای تضمین امنیت مناسب ، بسیار مهم است. انواع متعددی از درب ضد سرقت که تآمین کننده امنیت هستند، در بازار وجود دارند. درب ضد سرقت چوبی، فلزی ، فایبرگلاس، استیل نمونه هایی از این درب ها هستند که در هر کدام از این نمونه ها نکاتی وجود دارد. در زیر برخی از مزایای مهم درب ضد سرقت مطرح شده است.</font><div><font size="2"><br></font></div><div><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">نشکن</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">اکثر انواع این درب ها بسیار سخت هستند. هرکس که اجازه باز کردن درب را نداشته باشد، نمی تواند با شکستن یا باز کردن قفل آن را باز کند. از آنجایی که این درب ها به دلایل امنیتی خاص ساخته شده اند، تولیدکنندگان این اطمینان را می دهند که هیچ کس نمی تواند با آسیب رساندن یا اعمال زور درب را باز کند. علاوه بر این، به دلیل دوام درب ضد سرقت ، طول عمر طولانی نیز خواهند داشت.</font></p></div><div><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">نیاز همیشگی به کلید اصلی</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2">از آنجا که همه درب های ضد سرقت &nbsp;برای جلوگیری از سرقت ساخته شده اند،هیچ شانسی برای باز کردن درب بدون کلید اصلی وجود ندارد. اگر فردی بخواهد درب را با کلید کپی گرفته از کلید اصلی باز کند، باز کردن درب مشکل خواهد شد. درواقع، بازکردن درب بدون کلید اصلی غیرممکن است.</font></p></div> text/html 2017-04-25T11:42:58+01:00 tahlleanimation.mihanblog.com عارف حسن زاده اصل محاسن درب ضد سرقت http://tahlleanimation.mihanblog.com/post/2 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">محاسن درب ضد سرقت</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br></span></div><div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۱مقاومت بالا و امنیتی درب ضد سرقت</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۲تنوع و زیبایی بسیار قابل توجه</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۳نصب آسان</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۴تنوع قیمت با توجه به موادی که از آن استفاده می گردد</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۵روکشهای متنوع با مواد مختلف</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۶جلوگیری از صدا یا کاهش صدا</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۷جلوگیری از حریق یا کاهش حریق</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۸دسترسی سریع به درب ها با توجه به موجودی بالا در انبارها</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۹ضد زنگ بودن درب</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">۱۰ضد آب بودن درب</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۱۱قفل های ایمنی متنوع در یک درب</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۱۲زنگ اضافی و دوربین چشمی در درب</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۱۳عایق گرمایشی و سرمایشی</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۱۴جا بجایی و حمل و نقل سالم تا مقصد</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۱۵رنگ بندی متنوع آماده</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۱۶ضخامتهای متنوع</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۱۷ابعاد بسیار متنوع</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۱۸مقرون به صرفه بودن</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;۱۹دیر خراب شدن درب و ابزار لازم آن</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">۲۰قفل های شب بند</p></div> text/html 2017-04-25T11:41:51+01:00 tahlleanimation.mihanblog.com عارف حسن زاده اصل چرا درب ضد سرقت ؟ http://tahlleanimation.mihanblog.com/post/1 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">نزدیک به دو دهه است که درب ضد سرقت در کشورهای مختلف تولید می گردد و در صنعت ساختمان ایران صاحبان صنایع ساختمان آن را بنام درب ضد سرقت ترکیه یا درب ضد سرقت چینی و یا نام های دیگر می شناسند.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">هم اکنون در شهرهای بزرگ و متوسط ایران استفاده کردن از درب ضد سرقت بعنوان ضرورت محسوب می گردد و بیشتر صاحبان صنایع مربوط به مسکن به این اهمیت پی برده و روز به روز رو به گسترش است و در بعضی شهرها سازمانهای مربوطه درب ضد سرقت را به عنوان الزام برای سازندگان توصیه نموده اند.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">حتی بعضی از سازمانها بخصوص شهرداری های بعضی از مناطق کشور استفاده از درب ضد سرقت را بعنوان ضرورت و اجبار به سازندگان ساختمان معرفی می نمایند .</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">قطعا با روند رشد استفاده ازدرب های ضد سرقت کسانی که در صنعت درب ضد سرفت &nbsp;واردکننده یا تولید کننده و یا فروشنده می باشند منافع قابل توجهی را در پی خواهند داشت .</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">درب های ضدسرقت عمدتاً دارای یك ورق فلزی بسیار مقاوم میباشند كه این نوع فلز نفوذ هر نوع وسیله ای را غیرممكن میسازد و یا به عبارت شفاف تر با نهایت تاخیر در نفوذ مواجه میشود. قفل ها و یراق آلات بكار رفته در این نوع درب ها اصولاً از نوع گاوصندوقی بوده و این بدین معنا میباشد كه ٢یا٣ قفل باعث اتصال لنگه درب به چهارچوب می شود.&nbsp;&nbsp;در قسمت های داخلی عایق های صوتی و در انتهای آن از سنگ پشم نسوز برای&nbsp;ضدحریق&nbsp;كردن قسمت بیرونی استفاده شده و همچنین می توان با تزریق مواد خاصی در لایه میانی این درب ها شبكه ای مستحكم با مقاومت بسیار بالا بدست آورد.&nbsp;این درب ها دارای رویه&nbsp;ام دی اف&nbsp;می باشد كه بصورت ساده، طرح دار و برجسته یافت می شوند و ضخامت های آن ها بین ٨ الی ١٤ میلیمتر می باشد.&nbsp;&nbsp;لازم به توضیح بوده كه این روكش ها به صورت رنگ یا روكش&nbsp;پی وی سی&nbsp;می باشد.</p>